Koncerty Musica Warmiensis

Miejsce: Dziedziniec bazyliki kolegiackiej w Dobrym Mieście
Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim będą koncerty Musica Warmiensis.

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie rękopiśmiennych zapisów nutowych z XVIII i XIX wieku, odnalezionych w zbiorach Biblioteki WSD MW „Hosianum” w Olsztynie. Jest to wydobycie z uśpienia utworów religijnych wykonywanych przez kapele kościelne ok. 200 lat temu. Później kompozycje te poszły w zapomnienie. Od tego momentu nikt ich nie wykonywał ani nie słyszał! Ich wagę i wartość artystyczną potwierdziła dr. hab. Danuta Popinigis, prof. AM (Akademia Muzyczna w Gdańsku).
Część utworów została skomponowana przez znanych z imienia i nazwiska, a część przez anonimowych kompozytorów. Są to kompozycje wokalno-instrumentalne o charakterze sakralnym: litanie, ofertoria i inne. Planowane jest wykonanie 5 utworów o łącznej długości ok. 60 minut.
Koncerty odbędą się w najbardziej reprezentatywnych kościołach historycznej Warmii: na dziedzińcu bazyliki kolegiackiej w Dobrym Mieście (9 czerwca 2019), w bazylice konkatedralnej w Olsztynie (25 lipca 2019) i w bazylice archikatedralnej we Fromborku (25 sierpnia 2019). Są to kościoły, przy których istniały kapele muzyczne już od XVI wieku.
Wstęp na koncerty jest bezpłatny.
Dla potrzeb projektu został stworzony zespół wokalno-instrumentalny „Cappella Warmiensis Restituta”, którego skład jest typowy dla przełomu okresu baroku i klasycyzmu. Chór składa się z 2 sopranów, 2 altów, 2 tenorów i 2 basów. Zespół instrumentalny składa się z 2 skrzypiec, 2 trąbek i basso continuo (pozytyw, wiolonczela, kontrabas). Muzycy zaangażowani w realizację projektu specjalizują się w wykonywaniu muzyki dawnej, a mieszkają w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Kielcach, Warszawie, Słupsku i Wejherowie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego oraz Artura Chojeckiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorzy: Biblioteka WSD MW „Hosianum”, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, Urząd Miejski w Dobrym Mieście

Kierownik przedsięwzięcia: ks. dr Tomasz Garwoliński

Kierownik muzyczny: Paweł Hulisz

Zespół „Cappella Warmiensis Restituta” w składzie:
Mikołaj Zgółka (skrzypce, koncertmistrz), Kamila Guz (skrzypce), Bartosz Kokosza (wiolonczela), Krzysztof Sokołowski (kontrabas), Paweł Hulisz (trąbka), Emil Miszk (trąbka), Błażej Musiałczyk (pozytyw), Małgorzata Priebe (sopran), Maria Krueger (sopran), Anna Rocławska-Musiałczyk (alt), Marta Jundziłł (alt), Mateusz Warkusz (tenor), Szymon Duraj (tenor), Tomasz Chyła (bas), Filip Czajkowski (bas)

Wykonane zostaną utwory:
1/ Anonim – Offertorium
2/ Anonim – Litania Laurentanae BVM
3/ F.J. Kraus – Litania de Beata No2
4/ Anonim – Litania Lauretanae BVM No2
5/ J. Willer – Tercetto: Quis nos reparabit

Pierwszy koncert: 9 czerwca 2019 roku, godz. 19.00, dziedziniec bazyliki kolegiackiej w Dobrym Mieście.