Jerycho Różańcowe w Olsztynie

Miejsce: Kościół Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Olsztynie
Otwórzmy razem mury serc na Jerycho różańcowe! Zapraszamy do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Olsztynie na modlitwę w dniach 01-08/10/2023.

Intencje

 

Panie Jezu,

 1. Radując się ze spotkania z Tobą poświęcamy się Tobie i tę cząstkę

Kościoła powszechnego, jaką jest nasza archidiecezja, kraj,

kontynent i wszystkich ludzi na całym świecie.

 1. Przepraszamy Cię Panie Boże w Trójcy Jedyny za grzechy własne,

naszych rodzin, za grzechy całego polskiego narodu, za grzechy

świata i prosimy o Miłosierdzie Boże dla nas i wszystkich ludzi.

 1. Razem z Maryją błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych

za losy narodów. Zniszcz logikę odwetu i zemsty,

a podaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne

i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej

owocne niż gwałtowne działania wojenne. Uczyń nasze czasy

dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojen.

 1. Obdarzaj obfitością łask swoich Ojca Świętego (N), pasterzy Kościoła,

kapłanów. Błogosław im na każdy dzień ich posługi. Zachowaj

w świętości duchowieństwo. Poślij Panie Jezu wielu robotników

na żniwo Ewangelii – do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego.

 1. Powierzamy Ci w opiekę Ojca Świętego (N), naszego Arcybiskupa

(N), proboszcza tej parafii (N), kapłanów, służbę liturgiczną

oraz całe duchowieństwo, prosimy o wszelkie łaski potrzebne dla

tej parafii, o liczne zaangażowanie się wiernych świeckich w adorację

Najświętszego Sakramentu i ciągłą modlitwę różańcową.

 1. Prosimy Cię pokornie, ześlij swojego Ducha na wszystkie zgromadzenia

kościelne, które podejmują decyzje dotyczące ludzi

i świata. Niech Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa,

Duch umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, prowadzi do odnajdywania

jedności i wspólnego celu zbawienia wszystkich ludzi.

 1. Wejrzyj na sprawujących władzę w naszych miastach i wioskach.

Niech pełnią swe zadania w duchu służby i braterskiej miłości.

 1. Twej opiece zawierzamy rodziny naszej archidiecezji. Umacniaj

miłość i jedność małżeńską, broń rodzące się życie, by każde

dziecko było chciane i kochane.

 1. Otocz opieką młode pokolenie. Pomóż im pokonywać wszelką

beznadziejność, pomóż im stawać się silniejszymi od wszystkiego

co ich otacza.

 1. Prosimy o opiekę i prowadzenie dla wszystkich profesorów, nauczycieli

pracujących na terenie naszej archidiecezji. Niech swoje

posłannictwo wypełniają w duchu służby narodowi, młodemu

pokoleniu, ukazując im prawdę, dobro i miłość do człowieka.

 1. Zachowaj wszystkich ludzi pracy, w różnych warsztatach, biurach

i urzędach, w przemyśle i handlu. Otocz opieką lekarzy

i cały personel służby zdrowia, policję, przedsiębiorców, inżynierów

i ludzi pióra. Bądź nadzieją dla bezrobotnych.

 1. Otaczaj opieką wszystkich chorych i cierpiących w szpitalach

i w różnych zakładach opieki oraz przeżywających cierpienie w samotności

swoich mieszkań i domów. Daj umierającym spokojną i dobrą

śmierć, szczególnie dla każdej duszy konającej w ciężkim grzechu.

 1. Powierzamy Tobie naszych braci w wierze, prześladowanych

chrześcijan, umacniaj ich darem męstwa i odwagi. Dla prześladowców

i wszystkich wrogów Kościoła Świętego prosimy o łaskę

poznania Ciebie, o nawrócenie.

 1. W chwili ciszy – własne intencje modlących się.