II Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej

Miejsce: Stoczek Klasztorny