Gietrzwałdzkie Dni Nauki i Sztuki. Sympozjum Mariologiczne

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Serdecznie zapraszamy do udziału w Gietrzwałdzkich Dniach Nauki i Sztuki, które są organizowane w dniach 6 i 7 listopada w ramach obchodów tegorocznych gietrzwałdzkich jubileuszy.

Ogólnopolskie seminarium mariologiczne

 

Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa regionalna i uniwersalna”
6-7 listopada 2017 r.

 

PROGRAM

6 listopada 2017 r. (poniedziałek)

Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (Gietrzwałd k. Olsztyna) – Dom Pielgrzyma

Godz. 9.00-11.50

Otwarcie Gietrzwałdzkich Dni Nauki i Sztuki – słowo wprowadzające ks. abp. dr. Edmunda Piszcza, doktora Honoris Causa UWM w Olsztynie

Sesja I: Teologiczno-warmiński kontekst objawień gietrzwałdzkich

Prowadzący: ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski

O. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski [WYDZIAŁ TEOLOGII KUL]: Mariofanie Gietrzwałdzkie postrzegane w światłach Chrystofanii

Bp dr Jacek Jezierski [DIECEZJA ELBLĄSKA]: Kazanie gietrzwałdzkie Karola Wojtyły (8 IX 1977)

Dr Alicja Święcicka [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE]: Objawienia gietrzwałdzkie a współczesne objawienia maryjne

Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM [INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWM W OLSZTYNIE]: Sanktuarium gietrzwałdzkie jako duchowa stolica polskojęzycznych Warmiaków

Przerwa kawowa

Ks. mgr lic. Krzysztof Sarzała [WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE METROPOLII WARMIŃSKIEJ „HOSIANUM”]: Biblijne aspekty objawień gietrzwałdzkich

Ks. dr Paweł Rabczyński [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Wiarygodność objawień prywatnych. Kontekst gietrzwałdzki

Ks. dr Marek Adamczyk SVD [MISYJNE SEMINARIUM DUCHOWNE W PIENIĘŻNIE]: Objawienia Gietrzwałdzkie w aspekcie misyjnym

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny [WYŻSZA SZKOŁA IM. B. JAŃSKIEGO W ELBLĄGU]: Echa objawień gietrzwałdzkich w prasie polskojęzycznej w XIX stuleciu

Dr Joanna Jaremko [ABSOLWENTKA UPJPII W KRAKOWIE]: Oddziaływanie narodowe i społeczno-kulturowe orędzia gietrzwałdzkiego

Dyskusja

Godz. 11.50-13:30 Przerwa na Mszę św. i obiad

Godz. 12.00

Msza św. pod przewodnictwem bpa Jacka Jezierskiego

Godz. 13:30-15:00     Sesja II: Literacki i muzykologiczny kontekst objawień gietrzwałdzkich

Prowadzący: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Motywy biblijne w pieśniach i modlitwach ku czci Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Dr hab. Zenona Rondomańska [AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY]: Matka Boża Gietrzwałdzka w pieśniach warmińskich i ogólnopolskich

Dr Kinga Strycharz-Bogacz [INSTYTUT MUZYKOLOGII KUL]: Pieśń „Już to po zachodzie słońca” do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w przekazach z żywej tradycji

Ks. mgr Jan Rosłan [ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA]: Od Samulowskiego do Rogalskiego. Echa objawień gietrzwałdzkich w poezji

Mgr Zofia Szon [DOKTORANTKA, WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Repertuar Maryjny w działalności wybranych chórów kościelnych w Olsztynie

Dyskusja

Przerwa kawowa

Godz. 15:15-17:15     Sesja III: Historyczny kontekst objawień gietrzwałdzkich

Prowadzący: ks. dr hab. Krzysztof Bielawny

Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Polityka „żelaznego kanclerza” Prus, O. v. Bismarcka wobec kościoła katolickiego”

Ks. dr Marek Jodkowski [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Wokół ekspertyzy budowlanej Fritza Heitmanna na temat kościoła w Gietrzwałdzie

Dr Stanisław Kuprjaniuk [FUNDACJA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU]: Przekształcenia architektury sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie w drugiej połowie XIX wieku

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko [INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWM W OLSZTYNIE]: Służba Boża w sanktuarium gietrzwałdzkim w latach trzydziestych XX w. na podstawie „Ermländisches Kirchenblatt“

Dyskusja

Kolacja

 

7 listopada 2017 r. (wtorek)

Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, sala 2

Godz. 14:30-16:30     Sesja IV: Kulturowy kontekst objawień gietrzwałdzkich

Prowadzący: ks. dr Paweł Rabczyński

Ks. dr dr Zdzisław Kunicki [INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE]: O myśleniu ikonicznym

Dr Jowita Jagla [MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU]: Choroba – uzdrowienie – dziękczynienie we współczesnym Gietrzwałdzie

Dr Izabela Wyszowska [AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU]: Sanktuarium gietrzwałdzkie na mapie turystyki religijnej

Ks. mgr Kazimierz Brzozowski [CENTRUM STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH UKSW „KOLBIANUM” W NIEPOKALANOWIE]: Pastoralne aspekty wezwania do trzeźwości w objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Mgr lic. Mateusz Rutynowski [DOKTORANT, WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]:  Matka Boża w formacji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Mgr lic. Grzegorz Ćwikliński [DOKTORANT, WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Badania ks. Tadeusza Pawluka dotyczące stosunku Kościoła do objawień prywatnych w kontekście wydarzeń z Gietrzwałdu

Dyskusja i podsumowanie Gietrzwałdzkich Dni Nauki i Sztuki 2017.

 

Międzynarodowe sympozjum mariologiczne / International research symposium

 

„Objawienia maryjne XIX i XX wieku wobec potrzeb duszpasterskich współczesnego pokolenia chrześcijan”


 „Marian revelations of the 19th and 20th in the face of pastoral needs of the contemporary Christian generation”

6 i 7 listopada 2017 r. / November 6 and 7, 2017

 

Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, sala 2 / Faculthy of Theology UWM in Olsztyn, Hozjusza 15, aud. 2

Wydział Sztuki UWM w Olsztynie, ul. Szrajbera 11 / Faculthy of Art UWM in Olsztyn, Szrajbera 11

Bazylika konkatedralna św. Jakuba w Olsztynie – Stare Miasto, ul. Staszica 5 /  St. Jakub`s Cathedral Basil in Olsztyn – Old Town, Staszica 5

 

PROGRAM

6 listopada 2017 r. (poniedziałek) / Nov. 6, 2017 (Monday)

Godz. 18.30 Wydział Sztuki UWM w Olsztynie, ul. Szrajbera 11 / Faculthy of Art UWM in Olsztyn, Szrajbera 11

Wystawa okolicznościowa towarzysząca międzynarodowemu sympozjum naukowemu, pt. „Między niebem a ziemią” dr. hab. Janusza Połoma, prof. UWM [INSTYTUT SZTUK PIEKNYCH UWM W OLSZTYNIE] / Occasional exhibition accompanying the Marian international symposium, “Between heaven and erth”, by prof. Janusz Połom

Godz. 20.00 Bazylika konkatedralna św. Jakuba w Olsztynie – Stare Miasto, ul. Staszica 5 /  St. Jakub`s Cathedral Basil in Olsztyn – Old Town, Staszica 5

Koncert okolicznościowy towarzyszący międzynarodowemu sympozjum naukowemu, Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Kliros” pod dyrekcją Jana Połowianiuka  [INSTYTUT MUZYKI UWM W OLSZTYNIE], pt. „Zaprawdę godnym jest wielbić Cię Bogurodzico”. W programie kompozycje klasyków muzyki cerkiewnej: Piotra Czajkowskiego, Dymitra Bortniańskiego, Aleksandra Archangielskiego, Romualda Twardowskiego i innych. / Occasional concert accompanying the Marian international symposium, „Truly worthy is to worship Thee Mother of God”, by The Team „Kliros” of the Orthodox Church Music, under the management of Jan Polowianiuk. In the program are the compositions of classics of the music of the Orthodox Church:  Piotr Czajkowski, Demetrius Bortnianski, Alexander Archangielski, Romuald Twardowski and others.

 

7 listopada 2017 r. (wtorek) / Nov. 7, 2017 (Tuesday)

Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, sala 2 / Faculthy of Theology UWM in Olsztyn, Hozjusza 15, aud. 2

Sesja I / Session I: przewodniczy / chairmanship dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Godz. 9.00-9.30

O. prof. dr hab. Jacek Salij OP [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W  WARSZAWIE]: Dlaczego w objawieniach maryjnych tak często pojawiają się wezwania do modlitwy różańcowej? / Why in revelations of the Virgin Mary so often do calls to the rosary-prayer?

Godz. 9.30-10.00

O. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU]: Znaczenie objawień maryjnych XX wieku dla współczesnego Kościoła w Polsce / The meaning of the Marian revelations in the 20th for the contemporary Church in Poland

Godz. 10.00-10.30

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W  WARSZAWIE]: Objawienia prywatne w religiach niechrześcijańskich / Private revelations in non-Christian religions

Godz. 10.30-11.00

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE]: Aktualność objawienia Matki Bożej z La Salette (19 września 1846 r.) / The topicality of the Our Lady’s revelations of La Salette (September 19, 1846)

PRZERWA (kawowa) / BREAK (coffee)

Sesja II / Session II: przewodniczy / chairmanship prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Godz. 11.15-11.45

O. dr Bogusz Matuła, prof. PUA [PONTIFICIA UNIVERSITAS ANTONIANUM, PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS]: Przesłanie dla Kościoła, w Kościele i Kościoła: wymiar eklezjalny objawień maryjnych na przykładzie Lourdes i Fatimy / The message for the Church, inside the Church and from the Church: The ecclesial dimension of the Marian revelations on the example of Lourdes and Fatima

Godz. 11.45-12.15

Ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk [WYDZIAŁ TEOLOGII, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE]: Sanktuarium w Aparecida (Brazylia), 300 lat od „pojawienia” się Matki Bożej / The sanctuary in Aparecida (Brazil), 300 years from ‘appearing’ Mother God

Godz. 12.15-12.45

Ks. dr Andriy Oliynyk, CSsR [UKRAIŃSKI UNIWERSYTET KATOLICKI, LWÓW]: Objawienia Fatimskie jako źródło inspiracji dla mariologii o. Romana Bachtalovskyy’ego (1897-1985) / Fatima’s revelations as a source of inspiration for the mariology of Father Roman Bachtalovskyy (1897-1985)

Godz. 12.45-13.15

Prof. dr hab. Urszula Mazurczak [KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II]: Realne aspekty Objawień Matki Bożej jako transmisje dla wizualizacji w sztuce / The real aspects of the Apparitions of the Our Lady as transmissions for visualization in art

PRZERWA (obiad) / BREAK (lunch)

Sesja III / Session III: przewodniczy / chairmanship ks. dr hab. Marek Żmudziński

Godz. 13.45-14.00

O. prof. dr hab. Zdzisław J. Kijas [KONGREGACJA DS. KANONIZACYJNYCH, WATYKAN]: Przesłanie Fatimy dla Kościoła i świata / The message of Fatima for the Church and the world

Godz. 14.00-14.15

Mgr lic. Luis Llanos Sanchez [UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA SAN PABLO COCHABAMBA]: Sanktuarium Urkupinia w Boliwii / The sanctuary Urkupinia in Bolivia

Godz. 14.15-14.30

Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM [WYDZIAŁ TEOLOGII, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE]: Hagiologiczna perspektywa Orędzia Fatimskiego / The hagiological perspective of Fatima’s message