Eucharystia i Godzina Święta

Miejsce: Kościół Wniebowizięcia NMP w Szczytnie