Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów

Miejsce: WSD Hosianum w Olsztynie
Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów odbędzie się w WSD MW „Hosianum” 12 czerwca 2019 roku o godz. 10.00. Będzie to jednocześnie dziękczynienie za 50 lat posługi biskupiej J.E. Ks. bpa prof. dr. hab. Juliana Wojtkowskiego, a także poświęcenie ołtarza odnowionego kościoła seminaryjnego. Obecność na tym spotkaniu proszę traktować jako obowiązkową. Prosimy także o zabranie alby i białej stuły.

DZIEŃ MODLITW O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW
w kościele seminaryjnym
Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”
12 czerwca 2019 r. (środa)

Program:

10.oo – Nabożeństwo Słowa Bożego

Liturgia Słowa – Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, Ojciec Duchowny Kapłanów

Konferencja – O. Szymon Popławski OP

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

Błogosławieństwo

11.oo – Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa dra Józefa Górzyńskiego – Metropolity Warmińskiego; kazanie wygłosi bp Julian Wojtkowski

Poświęcenie ołtarza i błogosławieństwo kościoła

Dziękczynienie za 50 lat posługi biskupiej J.E. Ks. Bpa Seniora prof. dra hab. Juliana Wojtkowskiego

12.3o – Ks. Arcybiskup Józef zaprasza wszystkich Księży na wspólny posiłek do refektarza seminaryjnego

Obecność w tym dniu należy traktować jako obowiązkową.
Proszę także o zabranie alby i białej stuły.

Księża zainteresowani zaświadczeniem o udziale w spotkaniu formacyjnym, mogą odebrać je po obiedzie na furcie seminaryjnej.