Dzień formacyjny dla wszystkich kapłanów archidiecezji warmińskiej

Miejsce: WSD Hosianum w Olsztynie
Dzień formacyjny dla wszystkich kapłanów archidiecezji warmińskiej odbędzie się w WSD "Hosianum" w Olsztynie w dwóch terminach do wyboru: 24 i 25 lutego 2020 roku. Początek o godz. 10.30.

Plan spotkania formacyjnego kapłanów warmińskich

24/25 lutego 2020

10.30 – Nabożeństwo i możliwość skorzystania z indywidualnej spowiedzi. Adoracja Najświętszego Sakramentu

12.00 – Konferencja

13.00 – Obiad

Dzień skupienia poprowadzi ks. prałat dr Krzysztof Nykiel, który jest regensem Penitencjarii Apostolskiej (zwanej również Trybunałem Pokuty) tj. najwyższego sądu kościelnego w sprawach sumienia. Do jego kompetencji należą wszystkie kwestie dotyczące życia wewnętrznego oraz związane z odpustami. Udziela rozgrzeszeń, dyspens i innych łask zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej, rozstrzyga też sprawy związane ze sprawowaniem sakramentu pokuty.


aw