5. rocznica ingresu Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego

Piąta rocznica ingresu arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego do konkatedry św. Jakuba w Olsztynie. Pamiętajmy o arcybiskupie Józefie w naszych modlitwach.

Dokładnie 15 października 2016 roku arcybiskup Józef Górzyński stał się pełnoprawnym zarządcą archidiecezji warmińskiej. Metropolita Warmiński wcześniej był biskupem pomocniczym w archidiecezji warszawskiej. Obecnie jest 51. biskupem warmińskim i trzecim metropolitą warmińskim.