Czwarta Boleść Matki Bożej Bolesne

Czwarta Boleść Matki Bożej Bolesnej - Spotkanie Pana Jezusa na Drodze Krzyżowej.