66. Światowy Dzień Trędowatych

W ostatnią niedzielę stycznia przypada Światowy Dzień Trędowatych,

 


Liczba nowych zachorowań na trąd w latach:

 

Region

2016 2017
Afryka 19 384 20416
Ameryka Południowa  i Środkowa 27 356 29 101
Azja Południowo-Wschodnia 163 095 153 487
Basen Morza Śródziemnego 2834 3 550
Pacyfik Zachodni 3 914 4 084
Europa 32 33
Razem 217 968 210 671

 

Dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia

Mimo wysiłków wielu instytucji, międzynarodowych programów profilaktycznych, badań naukowych i zaangażowaniu wielu osób pracujących wśród chorych na trąd, od kilkunastu lat sytuacja epidemiologiczna pozostaje bez zmian. Wciąż nie wiemy ilu jest trędowatych, bo żyją oni w niedostępnych rejonach, gdzie nie ma wystarczających struktur sanitarnych. Wiemy natomiast dokładnie ilu chorych trafia każdego roku na leczenie. A ta liczba pozostaje od mniej więcej dziesięciu lat na tym samym poziomie i oscyluje wokół dwustu tysięcy. W niektórych krajach notuje się lekki spadek, w w innych wzrost liczby chorych. Na dodatek na skutek masowego napływu uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu od kilku lat znów mamy do czynienia z trądem w Europie. Nie są to wielkie liczby, ale zważywszy na fakt, że mamy do czynienia z chorobą zakaźną o bardzo długim czasie inkubacji, niebezpieczeństwa rozwoju trądu u naszych bliskich sąsiadów nie można lekceważyć. Z pewnością walka z trądem była by skuteczniejsza, gdybyśmy dysponowali szczepionką. Niestety wieloletnie prace badawcze nad szczepionką nie powiodły się.