9. rocznica wyboru Papieża Franciszka

9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym.