Słowo Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego na Niedzielę Palmową