Instalacja Kanoników Kolegiackiej Kapituły w Lidzbarku Warmińskim