Inauguracja nowego roku formacyjnego w WSD Hosianum w Olsztynie