Gala z okazji 30. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Olsztyna – 7 czerwca 2021