Audiencja z Papieżem Franciszkiem delegacji z Archidiecezji Warmińskiej