Dom zakonny w Olsztynie (Albertynki)


O miejscu

Albertynki

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Prowincja Warszawska

Kontakt:
Kawęczyńska 4 A
03-772 Warszawa
tel.: 22 619 20 63
fax.: 22 619 49 96
email: warszsekret@wp.pl
www.albertynki.pl