Dom zakonny w Lidzbarku Warmińskim (Pallotynki)O miejscu

Pallotynki

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej

Kontakt:
Płońska 20
03-700 Warszawa
tel.: 22 679 63 43
fax.: 22 679 12 54
email: sekretariat@pallotynki.pl
www.pallotynki.pl