Gietrzwałd 1877 – 2017

 

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI W 2017 ROKU

Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50. ROCZNICY KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ

 

WRZESIEŃ

6 – 10 WRZEŚNIA – III ŻUŁAWSKA PIELGRZYMKA PIESZA Z MIKOSZEWA DO GIETRZWAŁDU

7 WRZEŚNIA – SPOTKANIE MODLITEWNE KAPŁANÓW WARMIŃSKICH. Słowa Maryi skierowane do kapłanów warmińskich 7 września 1877 r.: „Kapłani powinni gorliwie się modlić do Najświętszej Panny, wtedy Ona zawsze będzie przy nich”.

Plan spotkania:

11:00 – Konferencja ks. dr Adam Stankiewicz MIC
11:30 – Wystawienie NS + różaniec
12:00 – Msza św. koncelebrowana
13:30 –  Posiłek

8 WRZEŚNIA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY GIETRZWAŁDZKIEJ

6.30 – Różaniec, część radosna
7.00 – Msza święta
9.00 – Msza święta
10.30 – Różaniec, część bolesna
11.00 – Msza święta
12.00 – Msza święta w języku niemieckim
14.00 – Msza święta
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – Msza święta
17.30 – Różaniec, część chwalebna
18.00 – Msza święta
21.00 – Apel Maryjny

9 WRZEŚNIA

6.30 – Różaniec, część radosna
7.00 – Msza święta
11.30 – Różaniec, część bolesna
12.00 – Msza święta
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 – Różaniec, część chwalebna
18.00 – Msza święta połączona z Nieszporami ku czci Matki Bożej
21.00 – Apel Maryjny
21.30 – 23.30 – Czuwanie modlitewne prowadzone przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warmińskiej
24.00 – Msza św. na Placu Objawień w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszy św. procesja ze świecami do Cudownego Źródełka.

10 WRZEŚNIA 2017 r. – GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE Z UDZIAŁEM EPISKOPATU POLSKI I WŁADZ PAŃSTWOWYCH. UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ NA BŁONIACH GIETRZWAŁDZKICH PRZEWODNICZYŁ BĘDZIE I HOMILIĘ WYGŁOSI J.E. ABP WOJCIECH POLAK PRYMAS POLSKI

6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
6.30 – Różaniec, część radosna
7.00 – Msza święta w bazylice
9.00 – Msza święta w bazylice
9.30 – Różaniec przy źródełku. Część chwalebna
10.45 – Procesja z Cudownym Obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej z bazyliki na Błonia Gietrzwałdzkie
11.00 – Msza święta na Błoniach Gietrzwałdzkich pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski

14.00 – Msza święta w bazylice
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Różaniec w Alejce Różańcowej, część bolesna
16.00 – Msza święta w bazylice
17.30 – Różaniec, część chwalebna
18.00 – Msza święta w bazylice
21.00 – Apel Maryjny

16 WRZEŚNIA – OSTATNI DZIEŃ OBJAWIEŃ. COMIESIĘCZNA PIESZA PIELGRZYMKA Z OLSZTYNA DO GIETRZWAŁDU (TRZECIA SOBOTA MIESIACA)

29 WRZEŚNIA – PIELGRZYMKA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO METROPOLII WARMIŃSKIEJ HOSIANUM

30 WRZEŚNIA GODZ. 10.00 – 16.30 OGÓLNOPOLSKA INAUGURACJA ROKU FORMACYJNEGO RUCHU RODZIN NAZARETAŃSKICH

 

PAŹDZIERNIK

7 PAŻDZIERNIKA – DZIEŃ SKUPIENIA OSÓB KONSEKROWANYCH

8 PAŹDZIERNIKA – ZAKOŃCZENIE RAJDU KATYŃSKIEGO

23 PAŹDZIERNIKA – COMIESIĘCZNA PIESZA PIELGRZYMKA Z OLSZTYNA DO GIETRZWAŁDU (TRZECIA SOBOTA MIESIACA)

 

LISTOPAD

5 – 7 LISTOPADA – SYMPOZJUM NAUKOWE POŚWIĘCONE SANKTUARIUM GIETRZWAŁDZKIEMU

 

ODPUST ZUPEŁNY Z OKAZJI JUBILEUSZU OBJAWIEŃ W GIETRZWAŁDZIE

Z okazji 140. rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie Ojciec święty Franciszek udzielił ODPUSTU ZUPEŁNEGO wiernym, którzy od 1 maja 2017 roku do 31 października 2017 roku, nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie.

Sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego są warunkami niezbędnymi do uzyskania odpustu zupełnego dla pielgrzymów przybywających do Gietrzwałdu w roku jubileuszu. Pielgrzymi powinni także pobożnie uczestniczyć w nabożeństwie ku czci Najświętszej Maryi Panny, odbywającym się na terenie sanktuarium, albo pomodlić się przed Jej obrazem. Odmówić należy modlitwę „Ojcze nasz”, „Wyznanie wiary” oraz skierować wezwanie do Najświętszej Maryi Panny.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, mogą również uzyskać ODPUST ZUPEŁNY, poprzez wzbudzenie skruchy za wszystkie grzechy oraz intencję spełnienia, jeżeli przed jakimś wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny z Gietrzwałdu będą duchowo łączyć się z wydarzeniami jubileuszowymi, ofiarując Bogu przez Maryję modlitwy, cierpienia i krzywdy swego życia.

Główne uroczystości jubileuszowe w Gietrzwałdzie odbędą się 10 września 2017 r. Na czas jubileuszu, papież Franciszek, zezwolił Arcybiskupowi Józefowi Górzyńskiemu Metropolicie Warmińskiemu, udzielać Błogosławieństwa Papieskiego.

Poniżej tekst dokumentów w języku łacińskim:

Dokumenty w języku łacińskim

Poniżej tłumaczenie dokumentów w języku polskim:

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

OJCZE Święty,

Józef Górzyński, Arcybiskup Metropolita Warmiński, WASZĄ ŚWIĄTOBLIWOŚĆ prosi o Odpust zupełny dla wiernych, którzy prawdziwie skruszeni i miłością skłonieni, oczyszczając się Spowiedzią sakramentalną i pokrzepiając Najświętszą Eucharystią, modląc się w duchu tejże ŚWIĄTOBLIWOŚCI WASZEJ, pobożnie nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, wspomnianej Archidiecezji, od dnia 1 najbliższego miesiąca Maja aż do dnia 31 Października 2017, zwłaszcza w dniach, w których z wielkim napływem ludu odprawiane będą szczególne ćwiczenia pobożności Maryjnej, na godne wspomnienie sto czterdziestej rocznicy, odkąd Najświętsza Maryja Panna dwojgu dziewczętom tam się zjawiła. A Bóg, itd.

Dnia 10 Kwietnia 2017 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, z polecenia Papieża Franciszka bardzo chętnie udziela Odpustu zupełnego wiernym, którzy należycie spełniając wyżej wymienione warunki, pobożnie w formie pielgrzymki nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie i tam podczas jubileuszowych obchodów, uroczystości oraz szczególnych okoliczności, określonych za zgodą Najdostojniejszego Biskupa, pobożnie i religijnie wezmą udział w jakimś świętym obrzędzie lub pobożnym ćwiczeniu odprawianym na cześć Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy, albo przynajmniej, przed świętym jej Obrazem pozostaną w duchu zajęci pobożnymi rozważaniami przez stosowny okres czasu, zakończony Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami Najświętszej Maryi Panny.

Starcy, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, mogą również osiągnąć Odpust zupełny, obudzając skruchę za wszystkie grzechy oraz intencję spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeżeli przed jakimś małym obrazkiem Najświętszej Maryi Panny z Gietrzwałdu, dołączą się duchowo do czynności jubileuszowych, ofiarując Bogu miłosiernemu przez Maryję modlitwy, cierpienia i krzywdy swego życia.

By więc dostęp do osiągnięcia łaski Bożej przez klucze Kościoła stał się zgodnie z miłością pasterską łatwiejszy, Penitencjaria usilnie prosi, by kapłani, wyposażeni w stosowne uprawnienia do słuchania spowiedzi, ochotnym i szlachetnym duchem oddali się udzielaniu Pokuty w Sanktuarium Jubileuszowym, a Komunii Świętej chorym często udzielali.

Niniejsze obowiązuje przez okres Jubileuszu Maryjnego. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.


Mauro Kardynał PIACENZA                        Krzysztof  NYKIEL
Wielki Penitencjarz                                     Regens

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, mocą władz sobie w sposób najbardziej specjalny udzielonych przez OJCA ŚWIĘTEGO, z Bożej Opatrzności PAPIEŻA FRANCISZKA, Najdostojniejszemu i Najprzewielebniejszemu Księdzu Józefowi Górzyńskiemu, Arcybiskupowi Metropolicie Warmińskiemu, łaskawie pozwala, by w Jubileusz Najświętszej Maryi Panny z Gietrzwałdu, w dzień wybrany dla pożytku wiernych, po złożeniu Boskiej Ofiary, udzielił wszystkim obecnym chrześcijanom, którzy prawdziwie skruszeni i miłością skłonieni w tejże Ofierze uczestniczyli, Błogosławieństwa Papieskiego, z dołączonym Odpustem zupełnym, zyskiwanym pod zwykłymi warunkami (Spowiedzi Sakramentalnej, Komunii Eucharystycznej, oraz Modlitwy w duchu Papieża).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą Błogosławieństwo Papieskie, choćby z rozumnych okoliczności fizycznie nie byli obecni przy świętych czynnościach, mogą zgodnie z prawem dostąpić Odpustu zupełnego, byle tylko obrzędom tym, nadawanym podczas sprawowania w telewizji lub w radiu, pobożnym nastawieniem ducha towarzyszyli.

Dan w Rzymie, z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, dnia 10, miesiąca Kwietnia, roku Pańskiego 2017.

 

   Mauro Kardynał PIACENZA                      Krzysztof NYKIEL
Wielki Penitencjarz                                   Regens

 

 

Modlitwa jubileuszowa z okazji jubileuszu
140-lecia objawień Najświętszej Maryi Panny i 50-leciem koronacji obrazu Matki Bożej w Gietrzwałdzie


Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka! Królowo Niebios i Pani Aniołów!

Przed 140-tu laty ukazałaś się na warmińskiej ziemi dwóm dziewczynkom Justynie i Barbarze, aby przypomnieć wszystkim ewangeliczne orędzie Twojego Syna. Wzywałaś do nawrócenia, pokuty, żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości. Twoja obecność wśród nas umocniła i nadal umacnia Kościół i naszą Ojczyznę.

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!

Poświęcamy się Twemu macierzyńskiemu Sercu, aby pełnić wiernie wolę Boga Ojca. Orędowniczko i Pośredniczko łask, uproś u Twego Syna dla nas serca całkowicie odnowione, aby kochały Boga i bliźniego ze wszystkich swych sił. Nawiedzaj nas, pocieszaj i wspieraj. Przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas od wszelkiego niebezpieczeństwa.

Niech za Twym wstawiennictwem grzesznicy dostąpią Bożego miłosierdzia i powrócą na drogę świętości. Uwikłani w różne nałogi niech otrzymają łaskę wyzwolenia i dar trzeźwości. Chorzy niech odzyskają zdrowie, samotni, smutni i zniechęceni niech odnajdą nadzieję. Niech modlitwa różańcowa jednoczy nasze rodziny z Chrystusem, uświęca nas i zapala do dawania świadectwa wiary i podjęcia nowej ewangelizacji.

Matko Kościoła!

Uproś nam nowe, liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do katechizacji aby Kościół Warmiński mógł zostać odnowiony przez świętych kapłanów, osoby konsekrowane oraz świeckie zaangażowane w dzieło rozkrzewiania wiary.

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!

Otocz nas swą macierzyńską miłością, aby Chrystus, Twój Syn, nieustannie rodził się także w nas. Pomóż nam, abyśmy nie ulegali egoizmowi, pochlebstwom świata, ani podszeptom złego.

Amen.


Kuria Archidiecezji Warmińskiej