FORMACJA STAŁA KAPŁANÓW W 2020 ROKU

W ramach stałej formacji kapłanów archidiecezji warmińskiej poniżej umieszczone zostały szczegółowe wytyczne, obowiązujące wszystkich duchownych naszej archidiecezji.

– Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach modlitewnych dla wszystkich księży: 2 razy w roku, jedno przed Wielkim Postem a drugie przed Adwentem.

– Udział we Mszy św. w Wielki Czwartek i we Mszy św. w dniu modlitw o świętość kapłanów.

– Zgodnie z normą Kodeksu Prawa Kanonicznego i zarządzeniem księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, każdy kapłan jest zobowiązany do odbycia rekolekcji kapłańskich, z tym że przynajmniej raz na dwa lata mają to być rekolekcje kapłańskie wspólnotowe.

– Rekolekcji kapłańskich nie zastępują konferencje i sympozja naukowe.

– Zaświadczenia o odbytych rekolekcjach należy złożyć u dekanalnych ojców duchownych do końca roku kalendarzowego.


Formacja stała kapłanów  archidiecezji warmińskiej w 2020 r.

Rekolekcje kapłańskie:

Gietrzwałd:
I tura 15-17 września – prowadzący: ks. mgr lic. Krzysztof Zubrzycki
II tura 13-15 października – prowadzący: ks. dr Łukasz Białk

Spotkania formacyjne księży:

10.09. – dzień skupienia dla kapłanów w Gietrzwałdzie
23/24.11. – spotkanie formacyjne WSD Olsztyn


Formacja stała młodych księży

Rekolekcje – Gietrzwałd
23 – 25 .08. 2020 r. – ks. dr Marcin Pinkiewicz (diecezja elbląska)


Spotkania formacyjne młodych księży

24.08. – dzień skupienia dla neoprezbiterów w parafii bł. Honorata w Mrągowie o godz. 10.30
10.09. – dzień skupienia dla kapłanów w Gietrzwałdzie
10 .10. – dzień skupienia
23/24. 11. – spotkanie formacyjne WSD Olsztyn