KATOLICKA  SPECJALISTYCZNA PORADNIA  RODZINNA    Fundacji „OTWARTE DŁONIE”
w Olsztynie, ul. Sikiryckiego 9 (I piętro, p.22)
Poradnia czynna jest:  poniedziałek – piątek w godz. 16.00 – 19.00
tel.: 515 045 625 (czynny w godz. pracy poradni)
https://www.facebook.com/FundacjaOtwarteDlonie
E-mail: otwartedlonie@wp.pl
Przyjmują specjaliści: psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda, doradca rodzinny, nauczyciel terapeuta, prawnik, mediator, terapeuta zajęciowy, położne, duszpasterz.
PUNKT POMOCY RODZINIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
PROWADZIMY PORADNICTWO:
Małżeńskie i rodzinne
Dla narzeczonych
W trudnościach wychowawczych i w nauce
Dla kobiet w ciąży, matek karmiących, oraz w opiece  nad  noworodkiem
Dla osób niepełnosprawnych
TERAPIE:  pedagogiczną, logopedyczną,  zajęciową, uzależnień
A TAKŻE:
Konsultacje psychologiczne i psychoterapię
Mediacje Rodzinne
Konsultacje i porady prawne
Wsparcie dla samotnych matek
Profilaktykę uzależnień
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

KATOLICKA  SPECJALISTYCZNA PORADNIA  RODZINNA    Fundacji „OTWARTE DŁONIE”

w Olsztynie, ul. Kopernika 14a

Poradnia czynna jest:  poniedziałek – piątek w godz. 16.00 – 19.00

tel.: 515 045 625 (czynny w godz. pracy poradni)

https://www.facebook.com/FundacjaOtwarteDlonie

E-mail: otwartedlonie@wp.pl

Przyjmują specjaliści: psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda, doradca rodzinny, nauczyciel terapeuta, prawnik, mediator, terapeuta zajęciowy, położne, duszpasterz.

PUNKT POMOCY RODZINIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROWADZIMY PORADNICTWO: 

Małżeńskie i rodzinne

Dla narzeczonych

W trudnościach wychowawczych i w nauce

Dla kobiet w ciąży, matek karmiących, oraz w opiece  nad  noworodkiem

Dla osób niepełnosprawnych

TERAPIE:  pedagogiczną, logopedyczną,  zajęciową, uzależnień

A TAKŻE:

Konsultacje psychologiczne i psychoterapię

Mediacje Rodzinne

Konsultacje i porady prawne

Wsparcie dla samotnych matek

Profilaktykę uzależnień

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży