Powierzchnia – 12.000 km2
Liczba mieszkańców – ok. 671  tys.
Liczba katolików – ok. 659  tys.

Dekanaty – 33
Parafie – 261
Proboszczowie  – 228  (203 – kapłani diecezjalni; 25 – kapłani zakonni)
Wikariusze  – 84 (kapłani diecezjalni)

Arcybiskup Metropolita – 1
Biskup pomocniczy – 1
Arcybiskupi Seniorzy – 2
Biskup Senior – 1
Kapłani diecezjalni – 466
Kapłani zakonni – 111

Alumni WSD MW Hosianum ( roczniki  I – V ) – 15
Diakoni (WSD MW Hosianum) –  5

Diakoni stali – brak

Siostry zakonne – 194

Nadzwyczajni Szafarze  Komunii Świętej – 227
Akolici – 35

Katecheci – 535:
Kapłani  – 120
Siostry zakonne – 13
Świeccy – 402