Składu osobowy Komisji ds. Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych

1. ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – Przewodniczący
2. ks. prał. mgr lic. Andrzej Zieliński
3. ks. mgr Bogdan Czereba MS
4. ks. mgr Maciej Bartnikowski
5. ks. mgr Paweł Zięba
6. ks. prał. mgr Henryk Błaszczyk
7. ks. prał. mgr lic. Roman Lompa
8. ks. Jan Sztygiel
9. prof. dr hab. Marzenna Zaorska
10. prof. dr hab. Amadeusz Krause
11. prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski
12.Tomasz Czajczyc
13. Agnieszka Jabłońska
14. Jolanta Ostrowska
15. Marta Grochowska
16. Dorota Stojek
17. Julia Balcerowicz
18. Barbara Matuszewska
19. Tadeusz Milewski
20. Agnieszka Sobieszczuk
21. Piotr Łożyński
22. Urszula Przekwas

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Misji

1.  ks. dr Janusz Ostrowski – Przewodniczący
2. ks. mgr lic. Wiesław Krzyżanowski SVD – Wiceprzewodniczący
3. s. mgr lic. Łucja Jaworska CSC- Sekretarz
4. s. mgr lic. Grażyna Błaszczyk CSSBVMI
5. ks. mgr lic. Jan Bujalski SDB
6. ks. mgr lic. Wiesław Dudar SVD
7. ks. prał. mgr lic. Piotr Ilnicki
8. p. mgr Iwona Kocińska
9. ks. mgr lic. Ireneusz Kuźmicki
10. P. dr Iwona Lipka
11. ks. dr Marian Midura
12. P. Elżbieta Mieczkowska
13. ks. dr Andrzej Miotk SVD

14. ks. mgr Robert Nurczyk
15. ks. Witold Palewski
16. ks. prał. mgr Jan Paszulewicz
17. ks. kan. mgr lic. Stanisław Pietkiewicz
18. ks. mgr lic. Jarosław Prusaczek
19. ks. mgr lic. Janusz Rybczyński
20. Ks. mgr Paweł Zięba

* * * 

 

Skład osobowy Komisji ds. Kultu Bożego

1. Ks. prał. prof. dr hab. Władysław Nowak – Przewodniczący
2. Ks. prał. dr Rajmund Jodko
3. Ks. dr Mariusz Falk
4. Ks. dr Zenon Ogórek
5. P. dr Anna Kołakowska
6. Ks. mgr Paweł Biadań
7. Ks. mgr lic. Krzysztof Chrostek
8. Ks. mgr Marek Jodkowski
9. Ks. mgr Mariusz Kubicki
10. Ks. mgr lic. Sylwester Nykiel
11. Ks. kan. mgr Andrzej Pluta
12. Ks. prał. mgr lic. Andrzej Zieliński
13. Ks. mgr lic. Janusz Rybczyński
14. Ks. mgr Marcin Sawicki
15. Ks. mgr lic. Antoni Wojtowicz
16. P. mgr lic. Anna Kulczycka
17. S. dr hab. Ambrozja Kalinowska OSB
18. P. Jerzy Paczkowski
19. Ks. mgr Zbigniew Starski
20. Ks. dr hab. Ryszard Hajduk CSRS
21. Ks. mgr Radosław Gołębiewski
Konsultorzy:
Ks. prał mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
Ks. kan. mgr lic. Romuald Zapadka
* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Nauczania i Wychowania

1. Ks. prał. dr Wiesław Więcek – Przewodniczący
2. Ks. mgr Adam Bielinowicz
3. Ks. prał. mgr Jerzy Rożentalski
4. Ks. prał. mgr lic. Józef Midura
5. Ks. mgr lic. Wojsław Czupryński
6. Ks. dr Piotr Duksa
7. Ks. prał. Stanisław Borowiecki
8. S. mgr Anna Kruziewicz
9. Ks. mgr Piotr Jagiełka
10. S. mgr Barbara Mazur
11. P. dr Bożena Szczurek
12. P. dr Anna Leniec
13. P. dr Elżbieta Androsz
14. P. dr Maria Łudczak
15. P. mgr Ewa Piórkowska
16. P. mgr Lech Borucki
17. P. mgr Małgorzata Dudaniec
18. P. mgr Tadeusz Bułak
19. P. mgr Henryka Chudzik
20. P. dr Anna Zelma

* * * 

 

Skład osobowy Komisji ds. Duszpasterstwa

1. ks. inf. Jan Jerzy Górny – Przewodniczący
2. ks. prał. dr Wiesław Więcek
3. ks. dr Artur Oględzki
4. ks. kan. dr Michał Tunkiewicz
5. ks. ks. prał. dr Rajmund Jodko
6. ks. prał. dr Jacek Wojtkowski
7. ks. mgr lic. Wojsław Czupryński
8. ks. dr Krzysztof Bielawny
9. ks. prał. mgr Roman Wiśniowiecki
10. ks. prał. mgr Andrzej Bawirsz
11. ks. prał. dr Wojciech Kułak
12. ks. prał. mgr Roman Lompa
13. ks. prał. dr Stanisław Kozakiewicz
14. ks. prał. mgr Józef Midura
15. ks. inf. dr Adolf Setlak
16. P. mgr Bożena Ulewicz
17. P. mgr Maria Bukowska
18. P. prof. Włodzimierz Bednarski
19. P. mgr Zenon Złakowski

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Świeckich

1. ks. prał. dr Stanisław Kozakiewicz – Przewodniczący
2. ks. Piotr Dernowski
3. ks. Jan Pietrzyk
4. ks. kan. Stanisław Zinkiewicz
5. s. Damaris Suchenia
6. Włodzimierz Bednarski
7. Roman Czupryński
8. Eugenia Dudzik
9. Maria Grzegorczyk
10. Zbigniew Jarosz
11. Elżbieta Kolender
12. Grażyna Langowska
13. Jerzy Macek
14. Aleksandra Nalewaj
15. Joanna Piotrowska
16. Mirosław Racewicz
17. Andrzej Sarna
18. Mirosław Sochacki
19. Maria Murynowicz
20. Zygfryd Śmieszek
21. Andrzej Taborski
22. Halina Wolska
23. Zenon Złakowski
24. Józef Żołądkowicz
24. Krystyna Żółtowska

* * * 

 

Skład osobowy Komisji ds. Młodzieży

1. ks. mgr lic. Wojsław Czupryński – Przewodniczący
2. ks. kan. mgr Mirosław Hulecki
3. ks. mgr Maciej Bartnikowski – Sekretarz
4. ks dr Piotr Dernowski
5. ks. mgr lic. Marek Gbiorczyk
6. ks. mgr lic. Piotr Podolak
7. ks. mgr Wojciech Kotowicz
8. ks. mgr Tomasz Łojek
9. ks. mgr Tomasz Łukasiuk
10. ks. mgr Zbigniew Snarski
11. P. mgr Magdalena Masyk
12. P. mgr Joanna Mackiewicz
13. P. mgr Marta Punda
14. P. mgr Beata Puławska
15. P. mgr Szymon Puławski
16. P. Piotr Hensoldt
17. P. mgr Kamila Katarzyna Ancerowicz
18. P. mgr Kamila Matyjasik
19. P. mgr Piotr Sajkowski

* * * 

 

Składu osobowy Komisji ds. Patrimonium Ecclesiae

1. ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko – Przewodniczący
2. ks. prał. prof. dr hab. Alojzy Szorc
3. ks. dr Zdzisław Żywica
4. ks. mgr lic. Tomasz Garwoliński
5. ks. kan. mgr Stanisław Jasiński
6. ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński
7. P. prof. dr hab. Janusz Jasiński
8. P. dr Jan Chłosta
9. P. dr Irena Makarczyk
10. P. dr Sławomir Algusiewicz
11. P. mgr Romuald Odoj
12. S. mgr Joanna Staniszewska

* * * 

 

Skład osobowy Komisji ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń

1. Ks. Lucjan Świto
2. Ks. Piotr Podolak
3. Ks. Tadeusz Marcinkowski
4. Ks. Marek Proszek
5. Ks. Krzysztof Sarzała
6. Ks. Zbigniew Snarski
7. Ks. Andrzej Adamczyk
8. Ks. Jan Gierlak
9. ks. Mariusz Roman
10. Magdalena Sztelman (Sekretarz)
11. Anna Orzechowska
12. Aldona Zakrzewska
13. Grzegorz Wróbel
14. Andrzej Krawczyk
15. Antoni Zioło
16. Tomasz Nakielski
17. Genowefa Teleszewska
18. Janusz Szczerba
19. Barbara Marszałek
20. Piotr Hensoldt

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Ekumenizmu

1. ks. prał. dr Jacek Wojtkowski – Przewodniczący
2. ks. prał. prof. dr hab. Władysław Nowak
3. ks. prał. mgr Wiesław Świdziński
4. ks. kan. mgr lic. Romuald Zapadka
5. ks. Kann. mgr lic. Andrzej Midura
6. ks. mgr Zdzisław Tomprowski
7. ks. mgr lic. Bogumił Wykowski
8. ks. mgr Andrzej Wiśniewski
9. ks. mgr Jan Zalewski
10. P. Irena Gołębiecka
11. P. Zbigniew Połoniewicz
12. P. Krzysztof Romanowski
13. P. Irena Romanowska
14. P. Irena Tyska
15. P. Danuta Zych
16. P. Jolanta Żurakowska
17. S. mgr Anna Rzymska MSF

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Ekonomicznych

1. ks. prał. mgr Ludwik Kaniuga – Przewodniczący
2. ks. inf. dr Jan Górny
3. ks. prał. dr Wiesław Więcek
4. ks. prał. Bronisław Siekierski
5. ks. ks. inf. dr Adolf Setlak
6. ks. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
7. ks. kan. mgr Stanisław Jasiński
8. ks. dr hab. Zdzisław Żywica
9. ks. prał. mgr Andrzej Bawirsz
10. ks. mgr Jerzy Balcer
11. ks. prał. mgr Józef Midura
12. ks. kan. mgr Edward Molitorys
13. ks. prał. mgr Wiesław Badura
14. ks. mgr Remigiusz Klimkowski
15. ks. mgr Mariusz Rybicki
16. ks. mgr Paweł Zięba
17. s. Lucyna Gibowicz
18. s. Arkadia Napiórkowska
19. s. Marta Majerczyk
20. P. Stefan Zieliński
21. P. Adam Nowicki

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Rodziny

1. ks. kan. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler – Przewodniczący
2. ks. kan. dr Michał Tunkiewicz – Zastępca Przewodniczącego
3. ks. inf. dr Julian Żołnierkiewicz
4. ks. prał. mgr lic. Roman Wiśniowiecki
5. P. Jolanta Belska
6. P. Anna Gierejczyk
7. P. prof. Lucjan Jędrychowski
8. P. Elżbieta i Zbigniew Kantyka
9. P. Jagoda i Andrzej Krawczykowie
10. P. Justyna Krzykowska
11. P. Feliksa Łuczak
12. P. Teresa Nowacka
13. P. Edward Ośko
14. P. Wojciech Prokocki
15. P. Aleksandra i Janusz Prucnal
16. s. Bogumiła Ptasińska
17. P. Bożena i Włodzimierz Szczurek
18. P. Teresa Walczak
19. P. Mirosława i Wojciech Wiśniewscy
20. P. Rita Kostka

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Społecznych i Troski o Dzieło Stworzenia

1. ks. kan. dr Zygmunt Klimczuk – Przewodniczący
2. P. mgr Andrzej Taborski – Sekretarz
3. ks. ppłk. inf. dr Adolf Setlak
4. ks. dr Edward Goliński
5. ks. mgr Andrzej Józwik
6. ks. kan. mgr Henryk Kamiński
7. ks. mgr Juliusz Krawiecki
8. ks. mgr Andrzej Preuss
9. ks. mgr Sylwester Progorowicz
10. ks. mgr Tomasz Rosa
11. ks. mgr Piotr Sroga
12. ks. mgr Jerzy Woliński
13. ks. prał. dr Jacek Zieliński
14. ks. kan. dr Kazimierz Żuchowski
15. P. mgr Bożena Ulewicz
16. P. mgr Zenon Złakowski
17. P. mgr Zenobia Alejun
18. P. mgr Jolanta Heidenblut
19. P. Janusz Prucnal

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Migracji i Duszpasterstwa Obcojęzycznego

1. Ks. prał. prof. dr hab. Cyprian Rogowski – Przewodniczący
2. ks. mgr lic. Andre Schmeier – Sekretarz
3. ks. prał. dr Rajmund Jodko
4. ks. mgr lic. Kazimierz Geront SVD
5. ks. dr Andrzej Miotk SVD
6. ks. dr Antoni Jucewicz SVD
7. P. prof. Egon Spiegel
8. P. mgr lic. Danuta Ciecierska
9. P. mgr lic. Beata Śliż

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Charytatywnych

1. ks. prał. mgr lic. Roman Lompa – Przewodniczący
2. ks. prał. Bronisław Siekierski
3. ks. prał. mgr lic. Albin Stankiewicz
4. ks. Jan Sztygiel
5. ks. kan. mgr Adam Turek
6. ks. mgr Leszek Kuriata
7. ks. prał. Kazimierz Sawostianik
8. ks. dr Krzysztof Bielawny
9. ks. mgr Zbigniew Meja
10. S. Wronika Grażyna Mościcka
11. P. Ewa Olszewska – Sekretarz
12. P. Danuta Błoniecka
13. P. Czesława Jankowska
14. P. Jadwiga Kowalewska
15. P. Ewa Mierzejewska
16. P. Anastazja Tyllo
17. P. Jadwiga Urbańska
18. P. Sebastian Polakowski
19. P. Krzysztof Gajewski

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Muzyki Kościelnej

1. Ks. kan. dr Sławomir Ropiak – Przewodniczący
2. ks. mgr lic. Piotr Podolak
3. ks. mgr lic. Grzegorz Mocarski
4. ks. mgr lic. Zbigniew Stępniak
5. ks. mgr Krzysztof Bumbul
6. ks. mgr Janusz Samsel
7. ks. mgr Mariusz Grabas
8. s. Justyna Krajza
9. P. prof. dr hab. Zenona Rondomańska
10. P. mgr Iwona Teodora Malecka
11. P. mgr Andrzej Kuciński
12. P. mgr Bogusław Paliński
13. P. Urszula i Jerzy Cybowscy
14. P. mgr Jacek Okulik
15. P. mgr Jerzy Opaliński
16. P. Barbara i Tomasz Matuszewscy

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Budownictwa i Sztuki Sakralnej

1. ks. kan. mgr Stanisław Majewski – Przewodniczący Komisji
2. ks. prał. Janusz Budyn
3. ks. prał. kan. Tadeusz Graniczka
4. ks. prał. mgr Stanisław Jasiński
5. ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
6. ks. prał. mgr Henryk Madej
7. ks. prał. kan. prof. dr hab. Władysław Nowak
8. ks. prał. mgr Jerzy Rożentalski
9. ks. ppłk. inf. dr Adolf Setlak
10. ks. dr Lucjan Świto
11. ks. prał. dr Jacek Wojtkowski
12. ks. prał. mgr Ludwik Kaniuga
13. ks. prał. Bronisław Siekierski
14. ks. prał. mgr Władysław Szmul
15. ks. mgr Sylwester Progorowicz
16. ks. kan. mgr Andrzej Wysocki
17. s. mgr Janina Bosko RM
18. Pan Andrzej Adamski
19. Pan prof. dr hab. Piotr Obarek
20. Pan inż. arch. Zbigniew Pochwala
21. Pan. mgr inż. Józef Zieliński

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Duchowieństwa i Życia Konsekrowanego

1. ks. prał. dr Jan Guzowski – Przewodniczący
2. ks. kan. mgr lic. Kazimierz Dawcewicz
3. ks. mgr Maciej Bartnikowski
4. ks. dr Ireneusz Piskorek SVD
5. ks. dr Szczepan Szpyra SVD
6. ks. prał. mgr Jerzy Rożentalski
7. ks. kan. mgr Tadeusz Alicki
8. ks. kan. mgr Stanisław Pietkiewicz
9. ks. mgr Zdzisław Milewicz
10. ks. kan. mgr lic. Marek Paszkowski
11. ks. mgr lic. Antoni Wojtowicz
12. ks. mgr Leszek Galica
13. mgr Leszek Wojton
14. ks. mgr Artur Miziej
15. o. mgr Zenon Garus OFM Conv.
16. ks. prał. mgr lic. Leszek Niedźwiedź
17. s. mgr lic. Marta Majerczyk SDS
18. s. mgr Marianna Ulmann CSC
19. s. mgr Aleksandra Harmuszkiewicz CST
20. s. mgr lic. Barbara Wójcik RM
21. s. mgr Grażyna Powierża SAC
22. P. dr Anna Mackowicz
23. P. prof. dr hab. Roch Mackowicz
24. P. dr Barbara Rozen

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu

1. ks. kan. Zdzisław Kunicki – Przewodniczący
2. ks. Artur Oględzki
3. ks. prał. Jan Rosłan
4. ks. Piotr Sroga
5. ks. prał. Jacek Zieliński
6. Bogdan Bachmura
7. Magdalena Cichocka
8. Janusz Filipkowski
9. Ewa Konopka
10. Daniela Lewicka
11. Krzysztof Panasik
12. Mirosław Rogalski
13. Krzysztof Szulborski

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Dialogu ze Światem Kultury i Nauki

1. ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty – Przewodniczący
2. ks. inf. dr Julian Żołnierkiewicz
3. ks. prof. dr hab. Marian Machinek
4. ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski
5. ks. dr Bolesław Bieniek
6. ks. kan. dr Sławomir Ropiak
7. ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński
8. P. prof. dr hab. Gabriel Fordoński
9. P. prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
10. P. prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz
11. P. dr Anna Rzymska
12. P. dr Danuta Konieczna
13. P. dr Zbigniew Stala
14. P. Elżbieta Rutkowska
15. P. dr Sebastian Przybyszewski
16. P. mgr Anna Cieślak

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Seminarium Duchownego i Powołań Kapłańskich

ks. dr Paweł Rabczyński – Przewodniczący
ks. prał. prof. dr hab. Władysław Nowak
ks. prał. dr Andrzej Lesiński
ks. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
ks. prał. mgr Ludwik Kaniuga
ks. kan. prof. dr hab. Mariusz Szram
ks. prał. Kazimierz Sawostianik
ks. kan. mgr lic Kazimierz Dawcewicz
ks. dr Piotr Dernowski
ks. dr Cezary Opalach
ks. dr Tadeusz Marcinkowski
ks. mgr Jerzy Balcer
ks. mgr Robert Kaniowski
ks. mgr Krzysztof Brodzik
ks. mgr Andrzej Migrała
ks. dr Krzysztof Salamon
ks. mgr Wojciech Zdanuk
ks. mgr Krzysztof Bucik
P. Jutta Sroga
P. mgr Edmund Karpiej

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Struktur Diecezjalnych

1. ks. dr Jan Cymbała – Przewodniczący
2. ks. prał. dr Edward Michoń
3. ks. kan. lic. Marian Dubicki
4. ks. prał. mgr lic. Wiesław Świdziński
5. ks. prał. mgr lic Andrzej Zieliński
6. ks. prał. mgr Jan Jarosz
7. ks. kan. mgr Roman Chudzik
8. ks. dr Artur Oględzki
9. ks. mgr Jerzy Mazur
10. ks. mgr Zbigniew Czernik
11. ks. mgr Adam Narbut
12. ks. mgr Tomasz Komorski
13. ks. dr Krzysztof Salamon
14. Robert Nikiel OFM
15. s. mgr lic. Barbara Wójcik RM
16. dr Katarzyna Parzych
17. mgr lic. Małgorzata Sutnik

* * *

 

Skład osobowy Komisji ds. Diakonatu Stałego i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

1. ks. prał. dr Rajmund Jodko – Przewodniczący
2. ks. dr Janusz Ostrowski
3. ks. dr Tadeusz Marcinkowski
4. ks. dr Antoni Jucewicz SVD
5. ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński
6. O. mgr Kazimierz Trzciński OFM Conv.
7. O. mgr Jan Bagdziński OFM
8. P. prof. dr hab. Roch Mackowicz
9. P. prof. dr hab. Stefan Tucholski
10. P. mgr inż. Zbigniew Nadrowski
11. P. mgr Karol Fąderski
12. P. mgr Zbigniew Jarosz
13. P. inż. Leonard Ragin
14. P. Jerzy Paczkowski