Zmarł Tadeusz Piszcz – brat Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza

Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w niebie zawiadamiamy, że 9 października 2017 roku, zmarł Tadeusz Piszcz, brat Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 października 2017 roku w Bydgoszczy.

Archidiecezję Warmińską reprezentowało Warmińskie Seminarium Duchowne Hosianum w Olsztynie: ks. kan. dr Hubert Tryk – rektor seminarium, ks. dr Wojciech Kotowicz – wicerektor seminarium a także ks. kan. Ludwik Kaniuga – dyrektor ekonomiczny warmińskiego seminarium. Obecni byli także przedstawiciele alumnów.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o zmarłym Tadeuszu.