RETRANSMISJA MSZY ŚW. ODPUSTOWEJ – STOCZEK KLASZTORNY 2022