Poświęcenie kościoła św. Brata Alberta w Bartoszycach