Modlitwa o pokój na Ukrainie w katedrze greckokatolickiej w Olsztynie