I Synod Archidiecezji Warmińskiej

zwołany przez

J.E. Ks. Abpa dra Wojciecha Ziembę Metropolitę Warmińskiego
29 VII 2006 roku, w 763. rocznicę utworzenia Diecezji Warmińskiej

pod hasłem:

Przypatrzmy się powołaniu naszemu!
(por. 1 Kor 1, 26)

Sekretariat Synodu:

Sekretarz Generalny:

ks. prał. kan. prof. zw. dr hab. Władysław Nowak

Sekretarze Pomocniczy:

ks. kan. dr Paweł Rabczyński
ks. dr Tomasz Pocałujko
ks. dr Hubert Tryk
ks. mgr Stanisław Szymański

Adres: ul. Hozjusza 15 11-041 Olsztyn
e-mail: sekretariatsynodu@hosianum.edu.pl

Dokumenty

Projekty Statutów I Synodu Archidiecezji Warmińskiej Część 2

Projekty Statutow I Synodu Archidiecezji Warminskiej przedstawione przez Komisję Główną do głosowania

Regulamin Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmińskiej

Dekret wzywający