Pierwsza rocznica śmierci abpa Edmunda Piszcza – Msza w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie