VIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej „Śpiewamy Panu”

Miejsce: Centrum Kultury w Ostródzie
W Centrum Kultury w Ostródzie, w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku odbędzie się VIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej „Śpiewamy Panu” organizowany przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Ostródzie. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Konkurs odbędzie się 25 października 2018 r. o godz.10.00.