Uroczystość św. Andrzeja Apostoła – Patrona Archidiecezji Warmińskiej

Miejsce: Konkatedra św. Jakuba w Olsztynie
Uroczysta Msza św. odbędzie się w katedrze św. Jakuba w Olsztynie, 30 listopada 2023 r. o godz. 12.00. Przed rozpoczęciem liturgii wręczone zostaną medale „Prodesse Auso” osobom zasłużonym dla Archidiecezji Warmińskiej.

Medal „Prodesse Auso” został ustanowiony dekretem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego dnia 30 listopada 2003 roku. Przyznaje się go dla uznania postawy moralnej i społecznej oraz zaangażowania na rzecz ewangelizacji, kultury chrześcijańskiej, obrony życia poczętego, sztuki i zabytków sakralnych, dobroczynności, edukacji i wychowania chrześcijańskiego oraz praw człowieka.

Medal ma kształt koła, na awersie znajduje się wizerunek św. Andrzeja, głównego patrona archidiecezji warmińskiej i napis „Prodesse auso”, a na rewersie – baranek – herb archidiecezji warmińskiej oraz napis „Sancta Warmia”.


aw