Tydzień Biblijny w Kościele Katolickim

Od 14 do 20 kwietnia przypada Tydzień Biblijny. Jest to czas głębokiej refleksji nad Biblią obchodzony przez polski Kościół katolicki. W tym roku hasłem przewodnim jest: Powołani do Wspólnoty - KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele. Tydzień ten jest obchodzony od 2009 z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i co roku przebiega pod innym hasłem. Tygodniowi Biblijnemu towarzyszy wiele wydarzeń. Są to rekolekcje, maratony czytania Biblii, spotkania z biblistami. W czasie tego wydarzenia zaproszeni jesteśmy do bardziej intensywnego studiowania Słowa Bożego, osobiście i w gronie bliskich.

MATERIAŁY DO POBRANIA

sigla