Święto Warmii w Bałdach

Miejsce: Bałdy
Msza święta z okazji 13. Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu i Zabawy odbędzie się w Butrynach 3 lipca br. o godz. 12. Liturgii przewodniczył będzie arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński. Po wspólnej modlitwie na Trakcie Biskupim w Bałdach nastąpi uroczyste odsłonięcie głazu pamiątkowego ku czci kard. Michała Radziejowskiego, a także inscenizacja powitania biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego (ok. godz. 13.15).