Spotkanie pielgrzymów i przyjaciół Warmińskich Pielgrzymek Pieszych

Miejsce: WSD Hosianum w Olsztynie
W Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne pielgrzymów i przyjaciół Warmińskich Pielgrzymek Pieszych, 25 listopada 2017 roku o godz. 16.30.