Rok Rodziny

Uroczystością św. Józefa rozpoczął się w Kościele Rok Rodziny, który zakończy się w czerwcu 2022 roku Światowym Spotkaniem Rodzin w Rzymie.

W tym roku jesteśmy zachęcani do propagowania małżeństwa i rodziny tam, gdzie jesteśmy (w parafii, w diecezji) w 12 obszarach, zwanych ścieżkami czy szlakami. Zachęcamy, by każdy spróbował znaleźć obszar, w który mógłby się zaangażować.

 1. Wzmocnić przygotowanie do małżeństwa poprzez wprowadzenie elementów katechumenalnych (por. AL 205-222), aby zapewnić dobre przygotowanie do małżeństwa oraz towarzyszyć małżonkom w pierwszych latach małżeństwa. Zadanie to w szczególny sposób jest powierzone małżonkom, którzy wraz z pasterzami mają się stawać towarzyszami podróży narzeczonych i młodszych małżeństw.
 2. Wzmocnić towarzyszenie małżonkom poprzez pogłębione spotkania, aby odkrywać dar i łaski sakramentu małżeństwa (por. AL 58 i 223-230).
 3. Organizować spotkania dla rodziców dotyczące edukacji ich dzieci i najbardziej aktualnych wyzwań (por. AL 172 i 259-290).
 4. Promować spotkania będące czasem refleksji i dyskusji nad pięknem i trudnościami życia rodzinnego (por. AL 32 i 89).
 5. Zintensyfikować towarzyszenie parom w kryzysie(por. AL 232).
 6. Zaangażować małżeństwa w struktury diecezjalne i parafialne, aby ustanowić duszpasterstwo rodzinne (por. AL 86-88) oraz włączyć małżeństwa w formację duszpasterzy, seminarzystów i kapłanów, aby sprostali dzisiejszym wyzwaniom (por. AL 202).
 7. Promować powołanie misyjne w rodzinach (por. AL 201, 230 i 324).
 8. Rozwijać opiekę duszpasterską nad osobami starszymi (por. AL 191-193).
 9. Zaangażować duszpasterstwo młodzieży w inicjatywy mające na celu refleksję i omówienie takich kwestii, jak rodzina, małżeństwo, czystość, otwartość na życie, korzystanie z mediów społecznościowych, ubóstwo, szacunek dla stworzenia (zob. AL 40).  Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby były świadome Roku Rodziny Amoris Laetitia.
 10. Przygotowywać się do X Światowego Spotkania Rodzin poprzez katechezę i spotkania formacyjne.
 11. Podejmować inicjatywy towarzyszenia i rozeznawania rodzin zranionych(por. AL 50, 241 i 291), aby pomóc im odkryć i urzeczywistnić misję, jaką mają w rodzinie i we wspólnocie, począwszy od chrztu.
 12. Organizować spotkania w parafiach i wspólnotach na temat „Amoris laetitia”, aby uświadomić konkretne możliwości duszpasterskie, jakie pojawiają się w poszczególnych wspólnotach kościelnych (por. AL 199).

STRONA WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN