Rekolekcje kapłańskie w Gietrzwałdzie

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Warmińskiej DOMUS MARIAE w Gietrzwałdzie
Rekolekcje „PRZYJACIEL OBLUBIEŃCA" są zaproszeniem skierowanym do kapłanów, by wejść głębiej w doświadczenie duchowości kapłańskiej widzianej z perspektywy Prymasa Tysiąclecia. Z tego powodu duchowym przewodnikiem czasu rekolekcji będzie Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, którego inspirujące przesłanie dotyczące świętości kapłańskiej staje się tym bardziej aktualne, im bliżej jest dzień jego beatyfikacji.

W odczytaniu głębi myśli i przesłania Księdza Kardynała pomoże prowadzący rekolekcje ks. dr Łukasz Białk – teolog duchowości, adiunkt w Katedrze Mistyki Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UKSW, wykładowca na UKSW w Warszawie, w Gdańskim Seminarium Duchownym oraz GAKT w Gdyni, postulator procesu beatyfikacyjnego s. Urszuli Napierskiej, duszpasterz.

13-15 października – prowadzący ks. dr Łukasz Białk
Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Warmińskiej DOMUS MARIAE
ul. Klasztorna 2
Gietrzwałd

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 511 836 343 bądź e-mail domrekolekcyjny.gietrzwald@gmail.com.