Program uroczystości odpustowych w Stoczku Klasztornym

Miejsce: Sanktuarium NMP w Stoczku Klasztornym