Propozycja Rekolekcji Kapłańskich w Ośrodku Caritas w Rybakach

Miejsce: Ośrodek Caritas w Rybakach