Pielgrzymka Strażaków do Świętej Lipki

Miejsce: Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce
Z okazji jubileuszu 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce do Sanktuarium pielgrzymować będą Strażacy, 18 maja 2018 roku. Początek spotkania Mszą św. o godz. 11.00.