Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Finał drugiej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Początek o godz. 8.30.

I część – godz. 8.3o-9.15

Test, który wypełnią finaliści (część zamknięta)

 

II część – godz. 10.oo – 12.3o (Gala)

Powitanie zaproszonych gości

Informacja o dotychczasowym przebiegu Olimpiady

Debata finalistów nt.: Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?

Ogłoszenie wyników III etapu

Wręczenie nagród przez fundatorów i okolicznościowe wystąpienia


aw