Obchody 69. rocznicy uwięzienia Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym

Miejsce: Sanktuarium NMP Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym
Księża Marianie zapraszają na obchody 69. rocznicy uwięzienia bł. Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym.

Obchody 69. rocznicy uwięzienia
Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego
w Stoczku Klasztornym
w dniu 12 października 2022 roku

PROGRAM OBCHODÓW

16.30 – Różaniec

Prowadzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie

17.00 – Msza Święta z okolicznościową homilią

Liturgię Słowa: czytanie, psalm, modlitwę wiernych i program słowno – muzyczny pt. „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce” przygotują uczniowie ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Smolajnach

18.30 – Poczęstunek dla wszystkich