Niedziela św. Franciszka

Z woli Ojca Świętego Franciszka, dnia 9 października br., kolejny już raz obchodzić będziemy Niedzielę św. Franciszka, będącą zwieńczeniem miesiąca modlitwy i refleksji nad darem świata stworzonego „Czas dla Stworzenia”. Tegoroczna edycja inicjatywy – objęta patronatem Konferencji Episkopatu Polski przez jej Przewodniczącego, Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – przebiegać będzie pod hasłem „Mniej znaczy więcej. Radość z dzielenia”. Koordynacją tego wydarzenia w Polsce, podobnie jak w latach ubiegłych, zajmuje się Fundacja LSM Polska – Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska, przy wsparciu Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Przewodniczącego Zespołu Laudato sii przy Konferencji Episkopatu Polski.