Nabożeństwo Słowa Bożego w Ostródzie

Miejsce: Kościół św. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kościół Rzymskokatolicki św. Faustyny Kowalskiej, ul. Plebiscytowa 48 w Ostródzie. Nabożeństwu Słowa Bożego przewodniczył będzie Ksiądz Władysław Szmul, proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie, a homilie wygłosi Ksiądz Wojciech Płoszek, proboszcz ewangelickiej parafii w Ostródzie.