Majowe Spotkanie Środowisk Twórczych Archidiecezji Warmińskiej

Miejsce: Kościół Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie