KURS DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Miejsce: Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Warmińskiej
Trwają zapisy na kurs Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

KURS DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

            Komisja Liturgiczna Archidiecezji Warmińskiej ogłasza nabór na kolejną edycję kursu dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Rozpocznie się on w sobotę 26 września 2020 r. o godz. 10.00 w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej. Następne spotkania będą podane na pierwszym spotkaniu.

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez Księdza Proboszcza lub Przełożonego Zakonnego do 25 września br. w Wydziale Duszpasterskim podania skierowanego do Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. w Archidiecezji Warmińskiej może zostać mężczyzna, który:

a) ukończył 25 lat;

c) wyróżnia się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznacza zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;

d) prowadzi wzorowe życie moralne, jest solidny w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim;

e) posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej ponadpodstawowe wykształcenie;

f) aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym i cieszy się poważaniem duchowieństwa i wiernych;

g) odznacza się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak: otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku;

h) nie zaciągnął żadnej kary kościelnej.

Jednocześnie przypominamy, że liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w parafii powinna odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby duszpasterskie parafii.

Opłata za kurs to 150 zł. Koszty związane z kursem i późniejszą formacją szafarzy zgodnie z instrukcją Episkopatu Polski ponoszą parafie.

KURS BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ W REŻIMIE SANITARNYM!

Ks. Bartłomiej Matczak

Przewodniczący Komisji Liturgicznej

Archidiecezji Warmińskiej