Kościół Stacyjny Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie

Miejsce: Kościół Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
Kościół Stacyjny Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie.

Kościół Stacyjny
Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
6 marca 2020 r.

Program:
8.00 – Droga Krzyżowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej
Świętej Rodziny i Niepublicznego Przedszkola Świętej
Rodziny w Olsztynie
9.30 – Różaniec
10.00 – Droga Krzyżowa dla ogółu wiernych
10.30 – Msza św. z kazaniem
11.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
w ciszy
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie adoracji
15.15 – Msza św.
16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 – Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
17.30 – Różaniec
18.00 – Droga Krzyżowa dla ogółu wiernych
18.30 – Msza św. z kazaniem
19.15 – Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży
20.30 – Droga Krzyżowa dla ogółu wiernych
8.00 – 21.00 okazja do spowiedzi świętej