Kościół Stacyjny Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie

Miejsce: Kościół Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
Kościół Stacyjny Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie.

Kościół Stacyjny
Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
11 marca 2022 r.

Program:

8.00 – Droga Krzyżowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej
Świętej Rodziny i Niepublicznego Przedszkola Świętej
Rodziny w Olsztynie

9.30 – Różaniec

10.00 – Droga Krzyżowa dla ogółu wiernych

10.30 – Msza św. z kazaniem

11.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
w ciszy

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie adoracji

15.15 – Msza św.

17.15 – Droga Krzyżowa z udziałem dzieci

18.00 – Droga Krzyżowa dla ogółu wiernych

18.30 – Msza św. z kazaniem

19.15 – Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży

20.15 – Droga Krzyżowa dla ogółu wiernych

11.30 – 15.00 okazja do spowiedzi świętej i podczas
Mszy św.