Trzecia Niedziela Słowa Bożego

Po raz trzeci w trzecią niedzielę zwykłą, czyli 23 stycznia 2022 r. będzie obchodzona w Kościele Niedziela Słowa Bożego - ustanowiona przez papieża Franciszka.

Materiały na Niedzielę Słowa Bożego 23 stycznia 2022