EKOnferencja

Miejsce: Kuria Archidiecezja Warmińskiej