Dzień Formacyjny dla Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej

Miejsce: WSD Hosianum w Olsztynie
Spotkania formacyjne kapłanów pracujących w Archidiecezji Warmińskiej odbędą się w dniach 27 i 28 listopada 2023 roku w WSD Hosianum w Olsztynie. Dzień do wyboru.

Program spotkania:

Godz. 10.30

– Wprowadzenie
– Liturgia Słowa
– Rachunek sumienia
– Wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty
– Konferencja
– Słowo Ks. Abpa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego
– Agapa w refektarzu seminaryjnym

 

Obecność w tym dniu należy traktować jako obowiązkową. Księża zainteresowani zaświadczeniem o udziale w spotkaniu formacyjnym, mogą odebrać je w furcie seminaryjnej.