Akcje Dzieła Misyjnego Archidiecezji Warmińskiej – Misjonarz na Post

Modlitwa, Post, Jałmużna - w taki właśnie sposób niesiona jest nasza pomoc dla Misjonarzy przez cały rok.

Poniżej Akcje Duszpasterskie prowadzone przez Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej:

1) 2 SdM – czyli II-ga Sobota dla Misji – więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/2-sdm-czyli-ii-ga-sobota-dla-misji/
2) DDPPAW – czyli Dzieło Duchowej Pomocy Powołań Archidiecezji Warmińskiej – więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/dzie-o-duchowej-pomocy-powo-a-archidiecezji-warmi-skiej/
3) Comiesięczne Nabożeństwa Misyjne 2018 – w oparciu o Papieskie Intencje Ewangelizacyjne – więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/jak-pomoc-misjonarzom/
4) Żywy Różaniec Misyjny w intencjach Misjonarzy i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Zachęcam również do przeżycia Wielkiego Postu 2018 w Intencjach Misji. W tym celu można włączyć się w następujące działania DMAW:
1) Ogólnopolska Akcja Misjonarz na Post – więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/misjonarz-na-post-2018/
2) 23 lutego 2018 – Dnień Modlitwy i Postu o Pokój ogłoszony przez Papieża Franciszka – więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/23-lutego-dniem-modlitwy-i-postu-o-pokoj/
3) II niedziela Wielkiego Postu (25.02.2018) – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – więcej czytaj: http://misje.archwarmia.pl/aktualno-ci/ii-niedziela-wielkiego-postu-dzie-modlitwy-postu-i-solidarno-ci-z-misjonarzami/

Więcej informacji oraz propozycji , jak również materiałów formacyjnych dla parafii i szkół można znaleźć na: http://www.misje.archwarmia.pl/


aw